Colecţii


Colecţia arheologică

Colecţia arheologică este alcătuită din materialul provenit din săpăturile de pe teritoriul judeţului. Pe lângă acestea trebuie menţionată donaţia lui Kovács Ferenc, care a ajuns în colecţiile muzeului prin intermediul gimnaziului romano-catolic, precum şi parte din colecţia privată a contelui Teleki Domokos. În depozitele din cele trei încăperi se regăsesc peste 10,000 de piese, a căror inventariere în baza de date digitală (DocPat) este în curs. Dintre acestea se evidențiază materialul ceramic, metalic şi osteologic din săpăturile aproape neîntrerupte din 1999 din cetatea din Târgu Mureş. La fel de însemnate sunt şi artefactele din situl de la Cristeşti, sau materialele de la Şincai, Ozd, Lechinţa de Mureş, Goreni, Gurghiu sau Voivodeni.


 

Lapidar

Lapidarul secţiei de arheologie se află în subsolul Palatului Culturii, în Sălile Maris. Piesele importante ale colecţiei provin din siturile romane de la Cristeşti şi Brâncoveneşti.

imagini

 

Colecţia de lulele

Această colecţie este alcătuită îndeosebi din pipe de lut provenind din aşezarea din epoca modernă (secolele XVIII-XX) investigată în cetatea din Târgu Mureş, cu peste 150 de piese. Alte pipe provin din donaţii sau descoperiri izolate atât de pe teritoriul judeţului Mureş, cât şi din celelalte judeţe din Transilvania.

mai multe imagini

 

Litoteca

Organizarea uneltelor litice preistorice prelevate cu ocazia unor cercetări sistematice sau provenind din descoperiri incidentale a început în 2009 în depozitul de pe str. Mărăşti. Parte însemnată a colecţiei constituie fosta colecţie a lui Kovács Ferenc, un număr mare de obiecte provenind de la Şincai şi Goreni. Cele mai timpurii unelte de piatră sunt din paleolitic, în număr mare regăsindu-se îndeosebi cele din neolitic şi eneolitic.

mai multe imagini